• Hình 01
 • Hinh 02
 • Hinh 03
 • Hinh 04
 • Hinh 05
 • Hinh 06
 • Hinh 07
 • Hinh 08
 • Hinh 09
 • Hinh 10
 • Hinh 11
 • Hình 12
 • Hình 13
 • Hình 14
 • Hình 15
 • Hình 16
 • Hình 17
 • Hình 18
 • Hình 19
 • Hình 20

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

My status    Hồ Chí Minh
0943 18 44 88
My status    Đà Nẵng
My status    Hà Nội

Tỷ giá ngoại tệ

ty-gia-ngoai-te

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ

  Mục đích thẩm định giá trị máy móc thiết bị để phục vụ cho:

•  Phục vụ thuê tài chính. 
•  Bảo hiểm. 
•  Mua bán, tư vấn. 
•  Cầm cố, thanh lý. 
•  Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính. 
•  Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá. 
•  Đền bù giải toả.

Máy móc thiết bị thẩm định giá trị bao gồm :

•  Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
•  Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ… 
•  Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

 • Chứng nhận: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản.
 • Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).
 • Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương (nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng yêu cầu thẩm định giá).
 • Văn bản xác nhận lưu giữ hồ sơ gốc của Ngân hàng (nếu tài sản đang thế chấp vay vốn).

1.      ĐỐI VỚI TÀI SẢN Đ QUA SỬ DỤNG

o        Phương tiện vận tải :

§         Đăng ký xe

§         Giấy chứng nhận đăng kiểm

§         Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

§         Hợp đồng mua bán (nếu có)

§         Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

§         Giấy chứng nhận ATKT đối với xe bồn

§         Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

o        Trạm xăng dầu:

§         Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa

§         Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

§         Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC

§         Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

o        Dây chuyền máy móc thiết bị

§         Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

§         Bản vẽ TK quy trình sản xuất của dây chuyền

§         Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)

§         Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)

2.      ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA SẮM MỚI

o        Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt

o        Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán thanh lý)

o        Catalogue (nếu có)