• Hình 01
 • Hinh 02
 • Hinh 03
 • Hinh 04
 • Hinh 05
 • Hinh 06
 • Hinh 07
 • Hinh 08
 • Hinh 09
 • Hinh 10
 • Hinh 11
 • Hình 12
 • Hình 13
 • Hình 14
 • Hình 15
 • Hình 16
 • Hình 17
 • Hình 18
 • Hình 19
 • Hình 20

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

My status    Hồ Chí Minh
0943 18 44 88
My status    Đà Nẵng
My status    Hà Nội

Tỷ giá ngoại tệ

ty-gia-ngoai-te

logo

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

 

     1.      Thẩm định giá:

·        Thẩm định giá bất động sản: Đất đai, nhà phố, nhà xưởng, hạ tầng,

·        Thẩm định giá động sản: máy móc thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải...

·        Thẩm định giá doanh nghiệp: xác định giá trị doanh nghiệp

·        Thẩm định giá tài sản vô hình: xác định giá trị thương hiệu, tài sản thuộc sở hữu trí tuệ...

·        Thẩm định giá dự án đầu tư

     2.      Tư vấn dự án đầu tư: Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư;

3.      Thẩm tra, thẩm định chi phí đầu tư xây dựng công trình, dự án;

4.      Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A); tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống CRM, ERP…

·        Mục đích và phương pháp thẩm định:

Mục đích:

-        Mua bán, chuyển nhượng

-         Vay vốn, thế chấp

-        Góp vốn liên doanh

-        Chứng minh năng lực tài chính

-        Tư vấn

-        xử lý nợ

-        Đền bù

-        Cổ phần hóa doanh nghiệp

Phương pháp thẩm định giá:

-        Áp dụng các phương pháp thẩm định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và quốc tế.

-        Phương pháp so sánh

-        Phương pháp chi phí

-        Phương pháp thu nhập

-        Phương pháp thặng dư

-        Phương pháp lợi nhuận

-        Phương pháp phân loại tài sản

-        ...

DAVI VALUATION sẽ thực hiện tư vấn đến Quý Khách hàng ứng với từng tài sản với một mục đích cụ thể sẽ có ứng dụng một phương pháp phù hợp nhất, hiệu quả nhất và lợi ích cao nhất.