• Hình 01
 • Hinh 02
 • Hinh 03
 • Hinh 04
 • Hinh 05
 • Hinh 06
 • Hinh 07
 • Hinh 08
 • Hinh 09
 • Hinh 10
 • Hinh 11
 • Hình 12
 • Hình 13
 • Hình 14
 • Hình 15
 • Hình 16
 • Hình 17
 • Hình 18
 • Hình 19
 • Hình 20

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

My status    Hồ Chí Minh
0943 18 44 88
My status    Đà Nẵng
My status    Hà Nội

Tỷ giá ngoại tệ

ty-gia-ngoai-te

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

STT TÊN VĂN BẢN TÓM TẮT NỘI DUNG DOWNLOAD
1  Quyết định 24 /2005/QĐ-BTC Về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam ( đợt 1) Download
2  Quyết định 77 /2005/QĐ-BTC Về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam ( đợt 2)
Download
3  Quyết định 129 /2008/QĐ-BTC Về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam ( đợt 3) Download